Msn show

Намерете продукт

 
Нашите продукти

"ТЕВА ФАРМАСЮТИКЪЛС БЪЛГАРИЯ" ЕООД е притежател на разрешенията за употреба на редица лекарствени продукти, предназначени за лечение на онкологични, кардиологични, неврологични, психиатрични, урологични и белодробни заболявания, за трансплантация на органи и др.

До момента дружеството е регистрирало в България 165 лекарствени продукта, като 90% от тях са част от позитивния списък на лекарства с рецепта, чиято стойност се покрива от здравната каса, здравното министерство и болниците.