Msn show


 
Пета Научна конференция „От науката до леглото на болния”
В периода 02-05.02.2012 година Тева Фармасютикълс България ЕООД взе участие като сребърен   спонсор в Пета Научна конференция „От науката до леглото на болния” организирана от Фондация „Академия-Кардиология” съвместно с Българския институт по метаболитен синдром и Българска асоциация по сексуална медицина под надслов „От клиничните препоръки към клиничната практика. Има ли пропаст между теория и практика?” Kонференцията целеше да популяризира последните новости за превенцията, диагностиката и лечението на социално-значимите заболявания сред общопрактикуващи лекари, болнични и извънболнични специалисти.