Msn show

Традиция, лидерство, високо качество – това сме ние

Основана през 1901 година, Тева се гордее с вековната си традиция на лидер и своята грижа за хората.

 
История
1- 1901 година - Полагане на основите
2-  30-те години на 20-ти век - Период на изграждане на фармацевтичната индустрия заедно със създаването на държавата Израел
3- 40-те и 50-те години - С масовата имиграция се разраства и индустрията
4- 60-те и 70-те години - Проучване на глобалните възможности
5- 80-те - Създаване на лидера
6-  90-те години -  Тева се превръща в глобална компания
7- 21-ви век - Глобално лидерство

История на компанията

1901 година – ПОЛАГАНЕ НА ОСНОВИТЕ1901 година – ПОЛАГАНЕ НА ОСНОВИТЕ

Тева е основана в Йерусалим през 1901 г. като търговец на едро за вносни лекарства. Лекарствата се разнасят до клиенти из целият регион с кервани от камили и магарета. Предприятието е наречено на създателите си Соломон, Левин и Елщайн.

30-те години на 20-ти век – ПЕРИОД НА СЪЗДАВАНЕ НА ИЗГРАЖДАНЕ НА ФАРМАЦЕВТИЧНА ИНДУСТРИЯ В ИЗРАЕЛ ЗАЕДНО СЪС СЪЗДАВАНЕТО НА ДЪРЖАВАТА ИЗРАЕЛ30-те години на 20-ти век – ПЕРИОД НА ИЗГРАЖДАНЕ НА ФАРМАЦЕВТИЧНА ИНДУСТРИЯ В ИЗРАЕЛ ЗАЕДНО СЪС СЪЗДАВАНЕТО НА ДЪРЖАВАТА ИЗРАЕЛ

Сред многото млади имигранти от Европа в Палестина има редица учени, химици и техници, които поставят основите на изграждането на медицински и фармацевтични предприятия, включително Тева, Зори и Ася, които по-късно се сливат и образуват Тева Фармасютикъл Индъстрийз. Новите предприятия оперират в малък мащаб и са изправени пред много трудности: от една страна конкурентния внос, а от друга - получаването на одобрения от здравните и медицински власти.

40-те и 50-те години – С МАСОВАТА ИМИГРАЦИЯ СЕ РАЗРАСТВА И ИНДУСТРИЯТА

40-те и 50-те години – С МАСОВАТА ИМИГРАЦИЯ СЕ РАЗРАСТВА И ИНДУСТРИЯТА

Фармацевтичната индустрия набира скорост по време на Втората световна война, тъй като тези малки заводи стават единствен източник за производство на лекарствени продукти за местния пазар, за съседните страни и разположените в близост британски войски. Масовата имиграция след основаването на държавата Израел през 1948 г. довежда до бърз разцвет на местния пазар на лекарствени продукти. Вносът на лекарствени продукти постепенно се възобновява и местните производители са принудени да търсят нови пазари.

През 50-те години е поставено началото на публичния финансов пазар в Израел. През 1951 г. Тева е едно от първите промишлени предприятия, които предлагат публично набрания си капитал на фондовата борса в Тел Авив.

60-те и 70-те години – ПРОУЧВАНЕ НА ГЛОБАЛНИТЕ ВЪЗМОЖНОСТИ

60-те и 70-те години – ПРОУЧВАНЕ НА ГЛОБАЛНИТЕ ВЪЗМОЖНОСТИ

С цел по-голяма ефективност и концентрация в областта на научните изследвания и развойната дейност, търговия и износ, по-големите фирми започват да придобиват по-малки фармацевтични компании. През 1976 г. Тева Фармасютикъл Индъстриз и става най-голямата израелска фармацевтична компания. Главният изпълнителен директор Ели Хурвитц заема този пост до 2002 година, след което заема поста Председател на борда на директорите на Тева до края на 2010 г.

Чрез редица придобивания и създаване на съвместни предприятия, през тези десетилетия се поставя началото на експорта на лекарствени продукти и Тева излиза на много нови пазари.

80-те – СЪЗДАВАНЕ НА ЛИДЕРА

80-те – СЪЗДАВАНЕ НА ЛИДЕРА

През 1980 г. Тева придобива втория по големина производител на лекарстви продукти в Израел, Icapharm, заедно с Plantex - производител на активни вещества. Това придобиване проправя пътя на компанията за навлизане на американския пазар.

През 1984 г. Тева придобива 50% дял в Megada, производител на медицинско оборудване за еднократна употреба. Това значително разширява дейността на компанията в областта на медицинските изделия, което води до висок потенциал за пазарен ръст.

През 1985 година Тева присъединява американския конгломерат WR Grace и създава публично дружество, което през 1986 г. придобива Leman, малка генерична компания в Пенсилвания. Тези стъпки подсигуряват на Тева отправна точка за по-нататъшно проникване на американския пазар.

През 1988 г. Teva купува Ебик втората по големина израелска фармацевтична компания.
Закупуването на местни компании като Abic и Travenol превръщат Тева в най-голямата и най-просперираща израелска фармацевтична компания и във флагман на израелската индустрия.

90-те години – ТЕВА СЕ ПРЕВРЪЩА В ГЛОБАЛНА КОМПАНИЯ

90-те години – ТЕВА СЕ ПРЕВРЪЩА В ГЛОБАЛНА КОМПАНИЯ

През 90-те години Тева продължава да се развива и се превръща в основен играч на световния пазар на генерични продукти като приема агресивна стратегия на сливания и придобивания в САЩ.

По-късно през десетилетието тази стратегия е приложена и в Европа с придобиването на Teva Pharmaceuticals Germany GmbH (по-рано GRY-Pharm), Teva UK Limited (преди APS/Berk), Teva Pharmaceutical Works Ltd. Hungary (formerly Biogal), Pharmachemie и други.По-късно тази стратегия е приложена и в Европа с придобиването на Teva Pharmaceuticals Germany GmbH (по-рано GRY-Pharm), Teva UK Limited (преди APS/Berk), Teva Pharmaceutical Works Ltd. Hungary (бившата Biogal), Pharmachemie и други.

През това десетилетие, с пускането на фармацевтичния пазар на лекарствения продукт Copaxonе® за лечение на множествена склероза, се виждат и резултатите на 10-годишна иновативна и развойна дейност.

21-ви век – ГЛОБАЛНО ЛИДЕРСТВО

21-ви век – ГЛОБАЛНО ЛИДЕРСТВО

През 2000 г. Тева придобива Novopharm в Канада, заедно с унгарския й филиал Human Ltd. и се превръща в най-голямата генерична фармацевтична компания в Северна Америка.

Тева се радва на установено международно присъсвие със своите големи производствени съоръжения и пазарни възможности в Израел, Европа и САЩ чрез мрежа от компании като Sicor, IVAX и Barr.

През май 2006 г. FDA одобрява за употреба лекарствения продукт на Тева за лечение на болестта на Паркинсон - АZILECT®.

През август 2010 г. е финализирана сделката за закупуването на немската фармацевтична компания ratiopharm. Придобиването на raciopharm значително увеличава пазарния дял на Тева в Европа.

През 2011 г. Тева придобива фармацевтичната компания Theramex, европейския клон на Merck KGaA's за женско здравеопазване, както и японските фармацевтични компании Tayio и KOWA.

Закупуването на американската иновативна фармацевтична компания Cephalon засилва дългосрочната стратегия на Тева да разшири своето портфолио с производството и предлагането не само на генерични, но вече и на оригинални лекарствени продукти.

Днес Тева е сред топ 15 фармацевтични компании и най-голямата генерична фармацевтична компания в света.

 

нагоре