Стажант Системи по качество - Дупница

Отдел Системи по качество се грижи за покриване на изискванията, свързани с клиентски одити, изгражда и поддържа системите в завода така, че те да гарантира съответствието с високите стандарти за качество. Стажантите в Системи по качество ще имат възможност да работят в звеното, което поддържа съответствието на завода относно плановете за обучения, разрешения за производство и клиентски стандарти, включително проверка и въвеждане на формуляри за обучение в електронна система, организи- ране, провеждане и оценка на обучението на ново-постъпили  служители. 

КАНДИДАТСТВАЙ ТУК

 
или изпрати автобиография