В Тева се грижим за това как се отнасяте с вашето лекарство

Не забравяйте, че лекарствата винаги трябва да се съхраняват на безопасни места, далече от достъпа на деца. Лекарствата винаги тряба да се съхраняват на хладно и сухо място, в съответствие с указанията за съхранение, посочени в опаковката. Проверявайте редовно срока на годност на вашето лекарство.

 

 

Споделете тази страница на: