Нашите основни ценности

Това, което правим всеки ден, има значение

Влагаме страст и ангажимент за подобряване на здравето. Нашата култура е свързана не само с това, което правим, но и с това как го правим

Нашите ценности изразяват това, в което вярваме, те представляват най-доброто в нас и ни насочват във всичко, което правим. Нашата мисия и ценности бяха разкрити от нашите служители. Ценностите ни произтичат от истории, които показват нашия специален дух и култура и представляват онези качества, които ни правят уникални. 

Мисията на Teva е да бъде световен лидер в генеричните и биофармацевтичните продукти, подобрявайки живота на пациентите.

Това осмисля всичко, което правим и е причината да идваме на работа всяка сутрин. Става дума за нас, хората от Teva, прилагайки нашата отдаденост, възможности и умения, както и нашата страст и човешко отношение, за да спомогнем за по-доброто здраве на милиони хора по света. Нашата мисия и ценности ни ръководят да гарантираме, че Вие - нашите пациенти, нашите клиенти, нашите колеги и нашите общности - сте в основата на всяко наше решение.

Винаги сме начело
Стремим се да бъдем лидер в индустрията и мерило за високи постижения в една непрекъснато променяща се среда. Ние сме целеустремени да бъдем първи на пазара и да реализираме възможностите, които се появят. Вярваме, че лидерството се постига с хората и чрез тях.


Фокус и отговорност
Ние сме фокусирани във всичко, което правим. Определяме ясни цели и концентрираме усилията, вниманието и енергията си върху изпълнението им. Правим това, което казваме и сме отговорни за своите действия и резултати.


Да го постигнем заедно
Всички работим в една компания, Teva. Работейки заедно по-ефективно, в тясно сътрудничество и привеждане в съответствие, ние се възползваме от своя пълен потенциал и стимулираме успеха си.


Творческа мисъл там, където създаваме стойност
Стремим се да бъдем новатори там, където създаваме стойност за пациентите, нашите партньори в системата на здравеопазването и нашите заинтересовани страни. Непрекъснато търсим оригинални и по-добри начини да превъзхождаме останалите като създаваме решения за настоящи и бъдещи непокрити потребности


Грижим се
Ние се грижим. Грижим се за благополучието на пациентите, на болногледачите и общностите, до които се докосваме. Грижим се за нашите колеги като създаваме уважаваща, разнообразна и приобщаваща работна среда.


Да накараме семействата ни да се гордеят
Teva подобрява здравето и допринася за благосъстоянието на хората всеки ден. Постигаме това, като работим почтено и поддържаме най-високите стандарти за качество, етика и съответствие.