Производство

Заводът в Дупница

 
Заводът в Дупница е специализиран в производството на твърди лекарствени форми: таблетки (обвити и необвити) и капсули, с незабавно или модифицирано освобождаване, покриващи широка гама терапевтични групи.

Портфолиото на завода непрекъснато се променя, като в последните години бе основно обновено с ново поколение генерични продукти в различни терапевтични категории като сърдечно-съдова, централна нервна система, метаболизъм и др.

Заводът в Дупница е лицензиран от Изпълнителната агенция по лекарствата на България (ИАЛ), валидна за страните от Европейския съюз, от Агенцията по храните и лекарствата на САЩ (FDA), от регулаторните агенции на Австралия (TGA), Бразилия (ANVISA), Южна Африка (MCC), Турция, Русия, Канада и др. Производствената прoдукция се реализира в над 70 държави в Европа, Северна и Южна Америка, Канада, Азия, Южна Африка, Австралия и Нова Зеландия.

В допълнение заводът е одобрен като производител от над 130 фармацевтични фирми в света, извън системата на Тева, които произвеждат определени свои продукти в Дупница. В България той реализира около 6%-7% от производството си.

В резултат на мащабна инвестиционна програма през последните 15 години, заводът в Дупница е един от най-модерните фармацевтични заводи в Европа за производство на твърди лекарствени форми.

Внедрена е система за управление на околната среда, здравето и безопасността при работа (СУОСЗБР), сертифицирана съгласно международните стандарти ISO 14001:2015 и ISO 45001:2018.

За контакти:

Балканфарма
Дупница АД

ул. "Самоковско шосе" 3
Дупница 2600
Тел: 0701 58 477
Факс: 0701 58 555
dupoperations@actavis.bg

Заводът в Троян

 
Заводът в Троян е специализиран в производството на течни и полутвърди лекарствени форми: суспензии и сиропи, гелове, унгвенти и кремове, в бутилки, сашети, стик-пак, туби и контейнери. Продуктите на завода покриват над 12 терапевтични категории: антиацидни, нестероидни противовъзпалителни, веноукрепващи, болкоуспокояващи и антипиретични, противокашлични и др.

Лицензиран от Изпълнителна агенция по лекарствата на България (ИАЛ), валидна за страните от Европейския съюз и други регулаторни агенции, заводът изнася своята продукция на 40 пазара по света, като основните са Русия, Украйна, Казахстан, Германия, Холандия, Великобритания, Франция, Италия, Скандинавските страни и други.
Системата за управление на околната среда, здравето и безопасността при работа (СУОСЗБР) на завода в Троян, с обхват производствените процеси и всички помощни дейности, е сертифицирана съгласно международния стандарт ISO 14001:2015.

За контакти:

Балканфарма
Троян АД

ул. "Крайречна" 1
Троян 5600
Тел: 0670 68 102
Факс: 0670 62 610
trooperations@actavis.bg

Споделете тази страница на: