Регламенти за достъп от Teva

Teva полага максимални усилия и инвестира много ресурси, за да осигури на всички наши клиенти равноправно, почтено, достъпно и професионално обслужване. Инвестират се значителни усилия и ресурси за прилагането на необходимите регламенти за достъп, които ще позволят на едно лице с увреждания да получава самостоятелно и равноправно услугите, предоставяни на всички клиенти.

Регламенти за достъп до сградата:

Офисите на нашата Компанията не са отворени за обществеността. Можете да се свържете с нас чрез нашите цифрови канали. Освен това всички наши уебсайтове са напълно достъпни в съответствие със закона.

Достъпно обслужване на клиенти:

Можете да се свържете с нас чрез данните, предоставени на страницата „Свържете се с нас“ на този уебсайт или чрез посочения по-долу имейл: headoffice@actavis.bg

Достъп до Уебсайта в Интернет:

Достъпен уебсайт е този, който позволява на хора с увреждания или в напреднала възраст да сърфират със същото ниво на ефективност и удоволствие като всички потребители. Около 20 до 25 процента от населението изпитва затруднения при използването на интернет и може да се възползва от по-достъпно съдържание в мрежата според проучване от 2003 г., проведено от Microsoft.

Teva вярва във и работи за постигане на равни възможности в интернет за хора с различни увреждания и хора, използващи помощни технологии за работа с компютър.

Информация за достъп до уебсайта:

Този уебсайт отговаря на изискванията на европейското законодателство.

Настройките за достъп бяха направени в съответствие с препоръките на Насоките за достъпност на уеб съдържанието (WCAG) 2.1 за достъп до онлайн съдържание на ниво АА и Международен документ 0.

Направено беше онлайн тестване за потвърждение на максимална съвместимост с браузъра Chrome.

Уебсайтът предоставя семантична структура за помощни технологии и поддръжка за използване на персонализирана клавиатура с клавишите със стрелки, Enter и Esc за изход от менюта и прозорци.

Уебсайтът се оптимизира периодично за показване в най-често използваните браузъри и използване на мобилен телефон.

Препоръчваме да използвате най-новия софтуер за NVDA за оптимално сърфиране в браузъра със софтуера за четене на екрана.

Документи или видеоклипове, качени на уебсайта преди октомври 2017 г., може да не са напълно достъпни. Ако попаднете на такъв документ или видеоклип, можете да се свържете с координатора по отношение на достъпа и ние ще се погрижим информацията да бъде достъпна.

Достъпен формат - Компанията предоставя на своите клиенти възможност да получат информация в достъпни формати. Достъпът до информацията е безплатен и е предназначен за хора с увреждания. Запитвания относно достъп и информация могат да бъдат отправени до координатора по отношение на достъпа на Компанията, чиито данни са посочени по-долу в настоящата декларация за достъп.

Консултации по отношение на достъпа се предоставят от A2Z Достъпност и Маркетинг в Интернет

Искания за достъп и предложения за подобрения на достъпа

Трябва да се отбележи, че продължаваме усилията си за подобряване на достъпността на Компанията като част от ангажимента ни да дадем възможност на цялото население, включително и на хората с увреждания, за получаване на максимално достъпна услуга.

Ако имате проблем или неизправност по отношение на достъпа, ще се радваме, ако ни уведомите, за да положим всички усилия да намерим подходящо решение за Вас и да коригираме неизправността възможно най-скоро.

Свържете се с координатора по отношение на достъпа в Teva:

Имейл: Rina.Gargi-Heinsdorf@teva.co.il

Публикуване на Декларацията за достъп:

Декларацията за достъп е актуализирана на: 01 септември 2020 г.