Да работиш в Тева

Да работиш в Тева в България

Тева Фармасютикълс е една от най-големите световни генерични фармацевтични компании.

Тева в България ( до края на 2020 г. работейки под името Актавис) е най-голямата фармацевтична компания по производствен капацитет, продажби в опаковки и брой служители. За компанията работят близо 1700 служители във всички структури на Тева у нас.

Като част от глобалната операция на Тева, в България са създадени и се развиват екипи, които обслужват международните пазари на компанията в областта на закупуването, логистиката, веригата на доставки, информационните технологии, графичния дизайн, регулаторните дейности, поддръжката на мастър данни, финанси и други.

Кариера в компанията

Успехът на Тева зависи от всеки един служител на компанията, който реагира бързо, мисли задълбочено, полага усилия и работи ефективно.

Корпоративна култура: Тева има силни амбиции. Ние сме твърдо решени да запазим лидерските си позиции сред най-големите генерични компании в света, което означава, че преследваме успехите и винаги се стараем да постигнем повече. Екипът на Тева в България отразява този начин на мислене, като непрестанно търси нови възможности и преодолява трудности, за да предложи на клиентите ни нещо по-ново, по-добро, по-надеждно, на по-добра цена. Ето защо всички ние сме готови да положим извънредни усилия, за да спечелим нашите клиенти и тяхното уважение.

Комуникация: В Тева смятаме, че отвореното и ефективно общуване е в ключово за нашия успех. Използвайки различни комуникационни канали и лични срещи, ние целим да информираме хората за новостите в нашето развитие и да разясним ролята на всеки един служител. Ние насърчаваме споделянето на опит и идеи както на различни нива в организацията, така и между различните структури по света, за да стимулираме креативност и да прилагаме най-добрите практики в рамките на Групата Тева.

Обучение & Развитие: Тева непрекъснато осигурява обучения за своите служители, чрез които да могат да покажат най-доброто от своите възможности. Гордеем се, че можем да предоставим отлични възможности на тези, които имат желание да развият кариерата си. Нещо повече – в допълнение към професионалните обучения Тева Академия предоставя вътрешнофирмени обучения и програми за развитие на нашите служители.

Равни възможности: Осигуряването на равни възможности за всички служители е основен принцип за Тева. Наемането на работа в компанията се основава единствено на персоналните умения и квалификация на съответния кандидат, без дискриминация по отношение на религия, пол, възраст, раса, националност и др. Принципът за равни за всички служители се прилага към всички процедури, отнасящи се до наемането на персонал, определяне на компенсации, придобивки, оценка на представянето, развитие и др.

Безопасност и здраве: Тева е ангажирана да управлява бизнеса си по безопасен и отговорен начин, който предпазва околната среда и насърчава здравето и благополучието на всичките си служители и общностите, където компанията оперира. Ние държим на високите стандарти за здраве и безопасност, които са задължителни за всички производствени звена и търговски поделения на Групата Тева.

Споделете тази страница на: