Актавис е един от най-големите работодатели в България. Понастоящем в компанията работят около 1300 служители в нейните различни структури, като над 200 от тях са заети в Актавис ЕАД, а останалите в двата завода на компанията в Дупница и Троян.

Актавис се стреми да бъде атрактивен работодател на всички пазари, на които оперира. Качеството и професионализмът на служителите на компанията стоят в основата на нашия успех. Ние се гордеем, че предоставяме прекрасни възможности на тези, които желаят да се усъвършенстват и развиват професионално.