Често считани за най-мощното средство в здравеопазването, антибиотиците са изправени пред голяма заплаха: антимикробната резистентност (AMR). Супермикробите, щамове на бактерии, които са резистентни към антибиотици, се развиват по-бързо от разработването на нови антибиотици.1 Резистентните към лекарствени продукти инфекции убиват поне 700 000 души в световен мащаб всяка година, като тази цифра може да нарасне до 10 милиона до 2050 г., ако не се предприемат действия.2

Въпреки спешната нужда от антибиотици, финансирането за тяхната разработка е ограничено. За разработчиците може да е трудно да възвърнат инвестицията си, тъй като антибиотиците често се използват пестеливо, за да се запази ефективността. Без текущи изследвания и разработки може да нямаме ефективни антибиотици, когато имаме нужда от тях. Това е на пръв поглед Параграф 22, особено когато все повече осъзнаваме заплахата от здравни предизвикателства, за които липсват лечения.

Въпреки спешната нужда от антибиотици, финансирането за тяхната разработка е ограничено. За разработчиците може да е трудно да възвърнат инвестицията си, тъй като антибиотиците често се използват пестеливо, за да се запази ефективността. Без текущи изследвания и разработки може да нямаме ефективни антибиотици, когато имаме нужда от тях. Това е на пръв поглед Параграф 22, особено когато все повече осъзнаваме заплахата от здравни предизвикателства, за които липсват лечения.

се отнася до разработването на антибиотици, има нова надежда. Teva и повече от 20 други фармацевтични компании стартират AMR Action Fund [линк към: https://www.amractionfund.com/], който има за цел да осигури на пациентите от два до четири нови антибиотика до 2030 г. Фондът ще инвестира 1 милиард долара и ще предоставя експертни познания за подпомагане на антибиотиците чрез процеса на разработване. Той ще подпомага по-малки биотехнологични компании в разработването на антибиотици, за да отговори на най-належащите нужди на общественото здраве и ще установява партньорства, за да насърчи правителствата да осигурят устойчиви разработки и производства на антибиотици.

Знаем, че нашият глас е от решаващо значение при справянето с антимикробната резистентност (AMR) като един от най-големите производители на антибиотици в света. Ето защо:

Повишаваме осведомеността. Teva разработва материали и инструменти за повишаване на осведомеността и насърчаване на правилната употреба на антибиотиците.

Ние сътрудничим. Участваме в борда на AMR Industry Alliance (индустриален алианс), който обединява над 100 биотехнологични, диагностични, генерични и изследователски фармацевтични компании, за да стимулира напредъка. Teva помага за разработването и подобряването на общата производствена рамка на AMR Industry Alliance. Също така публикувахме нашата позиция относно AMR [линк към: https://www.tevapharm.com/globalassets/tevapharm-vision-files/teva_amr_position_statement2018.pdf], която включва нашата ангажираност, подход и стремежи.

Ние помагаме за увеличаване на достъпа. Teva е разработила повече от 35 генерични антибиотика и противогъбични средства, повече от 20 от които са насочени към приоритетни патогени определени от Световната здравна организация. Също така работим с партньори, за да гарантираме, че най-важните антибиотични и противогъбични лекарства достигат до тези, които се нуждаят от тях.

Teva се подобри с 37% по отношение на еталона за достъп до лекарства 2020 AMR, единственото независимо сравнение на усилията на фармацевтичната компания за овладяване на AMR. Нашите уместни усилия за достъп и управление  да се избягва използването на търговски представители, за да се намали свръхпродажбата, бяха признати за най-добрата практика.

Знаем, че AMR е постоянно предизвикателство и продължаваме да се ангажираме за намиране на решения. Сега е моментът: можем да изпреварим тази криза и да помогнем за спасяването на човешки животи.

Научете повече за усилията на Teva за справяне с глобалната заплаха от антимикробна резистентност > [линк към: https://www.tevapharm.com/globalassets/tevapharm-vision-files/amr_one-pager_teva_efforts.pdf]

Прочетете Позицията на Teva относно антимикробната резистентност и ангажимента за намиране на глобални решения. [линк към: https://www.tevapharm.com/globalassets/tevapharm-vision-files/tevaamr_position.pdf]

_______________________________

Бележки под линия

[1] Harvard University, 2014. The Arms Race Between Germs and Medicine: How Superbugs Have Taken the Lead, and How Humans Can Take It Back. (Надпреварата във въоръжаването между микробите и медицината: Как супермикробите са поели водещата роля и как хората могат да си я върнат обратно.) Available: http://sitn.hms.harvard.edu/flash/special-edition-on-infectious-disease/2014/the-arms-race-between-germs-and-medicine-how-superbugs-have-taken-the-lead-and-how-humans-can-take-it-back/ (accessed July, 2020).

[2] World Health Organization (WHO), 2019. No time to wait: Securing the future from drug-resistant infections. Report to the Secretary-General of the United Nations. (Световната здравна организация (СЗО), 2019 г. Няма време за чакане: Подсигуряване на бъдещето срещу резистентни към лекарства инфекции. Доклад на Генералния секретар на ООН) Available: https://www.who.int/antimicrobial-resistance/interagency-coordination-group/IACG_final_report_EN.pdf?ua=1 (accessed July, 2020).