В Тева се стремим да синхронизираме нашите корпоративни ресурси и експертиза със съответните области на глобалното здравеопазване и социални нужди. Ние осъществяваме нашия бизнес отговорно.  Отдадени сме в подобряване на здравето и увеличаване на достъпа до лечение за пациентите докато развиваме култура на законосъобразност, етика и прозрачност.

Отчетът на Тева можете да прочетете тук