За Teva „Екология, социално управление и ръководство“ (ESG) означава подобряване на здравето и справедливостта чрез нашите лекарства и в целия ни бизнес, минимизиране на въздействието на нашите операции и продукти на планетата и посвещаване на качеството, етиката и прозрачността.

Нашият доклад за напредъка на ESG за 2020 г. споделя нашите дейности, цели и напредък.

Докладът можете да прочетете тук