Отчет за прогреса по опазване на околната среда, социални инициативи и управление на Тева (ESG Progress Report)

В Тева се стремим да синхронизираме нашите корпоративни ресурси и експертиза със съответните области на глобалното здравеопазване и социални нужди. Ние осъществяваме нашия бизнес отговорно. Отдадени сме в подобряване на здравето и увеличаване на достъпа до лечение за пациентите докато развиваме култура на законосъобразност, етика и прозрачност.

Отчетът на Тева можете да прочетете тук

Споделете тази страница на: