Skip to main content

Превенция на бъбрека – какво е важно да зная и какво мога да направя аз

Обичайно повечето хора знаят техните стойности на артериално налягане, холестерол и кръвна захар, но рядко знаят каква е бъбречната им функция.

Функциите на бъбреците са многообразни.

Те са отговорни за отделяне на отпадните продуктите от обмяната на веществата, регулират водния и електролитния баланс на организма, но също така имат собствена ендокринна функция. както и важно участие в регулацията на артериалното налягане.

От друга страна артериалната хипертония и захарния диабет са най-чести причини за хронично бъбречно заболяване, а хората с хронична бъбречна болест са с висока вероятност да развият сърдечно-съдови заболявания.

Тези фактори определят необходимостта от повече информация за този чифтен орган и неговото здраве.

Информацията в приложените видеа е представена от Проф. д-р Борис Богов.

Проф. д-р Богов е професор по нефрология и Началник на Клиника по нефрология, УМБАЛ "Александровска”.Той е зам. председател на Българско научно дружество по нефрология, диализа и трансплантация, член е на Европейската асоциация по нефрология, диализа и трансплантация (EDTA-ERA) и Представител на организацията Kidney Disease Improving Global Outcomes (KDIGO) за България.

Проф. Богов има дългогодишен опит в диагностика и лечението на болни със заболявания на вътрешните органи, заболявания на бъбреците и пикочните пътища. Автор е на статии в български и международно научни медицински списания, участвал е в редица научно-изследователски проекти и създаване на монографии, учебници и сборници.

От обучителните модули „Здравият бъбрек и неговата функция“, Хронично бъбречно заболяване“ и „Захарен диабет, артериална хипертония и бъбрек“, бихте могли да научите:

  • ролята на бъбрека за функционирането на целия организъм
  • рискови фактори за влошаване на бъбречното здраве
  • промяна в бъбречната функция с възрастта
  • кои са най-честите бъбречни заболявания
  • основните показатели за влошена бъбречна функция, при които пациенти би трябвало да потърсят лекарска консултация
  • какво е хронично бъбречно заболяване и кога се налага диализа
  • каква е връзката между артериална хипертония, захарен диабет и хронично бъбречно заболяване
  • специфични за бъбречното здраве, препоръки за диета и начин на живот при здрави и при пациенти с хронично бъбречно заболяване

Хронично бъбречно заболяване проф Богов обучение за пациенти

 

Здравия бъбрек и неговата функция

 

Захарен диабет хипертония и бъбрек проф Богов

 
Back to top button