Skip to main content

Вирусите и вирусните заболявания

Вирусите и вирусните заболявания са част от света, в който живеем и могат да засегнат всеки, независимо от възраст, пол, раса и придружаващи заболявания.

Днес всеки от нас си задава въпроси и се нуждае от информация, за да може да предпази себе си и околните.

В изложението на проф. Радка Аргирова, може да се открият отговорите на много актуални въпроси за вирусните заболявания и специално за COVID-19 и Грип.

Проф. дмн РАДКА АРГИРОВА е вирусолог в Аджъбадем СитиКлиник, Болница Токуда, София.

Проф. РАДКА АРГИРОВА има дългогодишен научен и практически стаж като вирусолог в областта на HIV, ретровирусите и онкогенните вируси.

Темата на проф. Аргирова „ Познати и непознати аспекти на вирусните заболявания“ е актуална и най-вероятно ще бъде и през следващите няколко години.

Можете да проследите изложението на проф. Аргирова в приложените видео-файлове:

„Човешки вируси, епидемии, пандемии”

 

„ Познати и непознати аспекти на Грип и Covid-19 „

 

„Грип и Covid-19 -диагностични възможности и превенция”

 
Back to top button