България

Продуктов каталог

Вижте продуктовата листа на продуктите на компанията в България

Мускулно-скелетна система

Ibudolor Duo 50 mg/g + 30 mg/g gel x 60

Ибудолор Дуо 50 mg/g + 30 mg/g гел x 60

Rx/OTC

CHC

Активна съставка

Ibuprofen, Levomenthol

Търговска марка, латиница

Ibudolor Duo

Търговска марка, кирилица

Ибудолор Дуо

Лекарствен продукт

Gel 1 60 G