България

Продуктов каталог

Вижте продуктовата листа на продуктите на компанията в България

Храносмилателен тракт и метаболизъм

Dimenhydrinat Actavis 50 mg tablets x 30

Дименхидринат Актавис 50 mg таблетки x 30

Rx/OTC

CHC

Активна съставка

Dimenhydrinate

Търговска марка, латиница

Dimenhydrinat Actavis

Търговска марка, кирилица

Дименхидринат Актавис

Лекарствен продукт

Tabs 50 Mg 30