България

Продуктов каталог

Вижте продуктовата листа на продуктите на компанията в България

Храносмилателен тракт и метаболизъм

Gastrocid Eso 20 mg gastro-resistant tablets x 14

Гастроцид Езо 20 mg стомашно-устойчиви таблетки x 14

Rx/OTC

CHC

Активна съставка

Esomeprazole

Търговска марка, латиница

Gastrocid Eso

Търговска марка, кирилица

Гастроцид Езо

Лекарствен продукт

Enter.C.Tabs 20 Mg 14