България

Продуктов каталог

Вижте продуктовата листа на продуктите на компанията в България

Дерматологични средства

SUDOCREM® Multi-Expert cream

SUDOCREM® Multi-Expert защитен крем

Режим на отпускане

Медицинско изделие

Активно вещество

zinc oxide and other ingredients

Продукти на пазара

SUDOCREM Multi-Expert cream x 250 g, x 400 g