България

Продуктов каталог

Вижте продуктовата листа на продуктите на компанията в България

Дерматологични средства

Sudocrem®

Sudocrem®

Режим на отпускане

Козметичен продукт

Активно вещество

zinc oxide and other ingredients

Продукти на пазара

SUDOCREM cream x 60 g, x 125 g