България

Продуктов каталог

Вижте продуктовата листа на продуктите на компанията в България

Витамини и други

Vaseline х 40 g

Вазелин х 40 g

Rx/OTC

CHC

Активна съставка

Petroleum gelly

Търговска марка, латиница

Vaseline

Търговска марка, кирилица

Вазелин

Лекарствен продукт

Oint 1 40 G