България

Продуктов каталог

Вижте продуктовата листа на продуктите на компанията в България

Мускулно-скелетна система

Namaxir®

Намаксир®

Режим на отпускане

По лекарско предписание

Активно вещество

methotrexate

Продукти на пазара

Намаксир 7,5 mg инжекционен разтвор в предварително напълнена спринцовка x 1 x 3 ml, Намаксир 10 mg инжекционен разтвор в предварително напълнена спринцовка x 1 x 4 ml, Намаксир 15 mg инжекционен разтвор в предварително напълнена спринцовка x 1 x 38 ml