България

Продуктов каталог

Вижте продуктовата листа на продуктите на компанията в България

Сърдечно-съдова система

Actalipid 20 mg film-coated tablets x 28

Акталипид 20 mg филмирани таблетки x 28

Rx/OTC

Rx

Активна съставка

Simvastatin

Търговска марка, латиница

Actalipid

Търговска марка, кирилица

Акталипид

Лекарствен продукт

Film C.Tab 20 Mg x 28