България

Продуктов каталог

Вижте продуктовата листа на продуктите на компанията в България

Сърдечно-съдова система

Actalipid®

Акталипид®

Режим на отпускане

По лекарско предписание

Активно вещество

simvastatin

Продукти на пазара

Акталипид 20 mg филмирани таблетки x 28, Акталипид 40 mg филмирани таблетки x 28