България

Продуктов каталог

Вижте продуктовата листа на продуктите на компанията в България

Сърдечно-съдова система

Actelsar 80 mg tablets x 30

Актелсар 80 mg таблетки x 30

Rx/OTC

Rx

Активна съставка

Telmisartan

Търговска марка, латиница

Actelsar

Търговска марка, кирилица

Актелсар

Лекарствен продукт

Tabs 80 Mg 30