България

Продуктов каталог

Вижте продуктовата листа на продуктите на компанията в България

Сърдечно-съдова система

Actelsar HCT 80 mg/25 mg tablets x 28

Актелсар HCT 80 mg/25 mg таблетки x 28

Rx/OTC

Rx

Активна съставка

Telmisartan, Hydrochlorothiazide

Търговска марка, латиница

Actelsar Hct

Търговска марка, кирилица

Актелсар HCT

Лекарствен продукт

Tabs 25 80 Mg 28