България

Продуктов каталог

Вижте продуктовата листа на продуктите на компанията в България

Сърдечно-съдова система

Ambrisentan Teva

Амбрисентан Тева

Режим на отпускане

По лекарско предписание

Активно вещество

ambrisentan

Продукти на пазара

Амбрисентан Тева 5 mg филмирани таблетки x 30