България

Продуктов каталог

Вижте продуктовата листа на продуктите на компанията в България

Сърдечно-съдова система

Amloteron 5 mg tablets x 30

Амлотерон 5 mg таблекти х 30

Rx/OTC

Rx

Активна съставка

Amlodipine

Търговска марка, латиница

Amloteron

Търговска марка, кирилица

Амлотерон

Лекарствен продукт

Tabs 5 Mg 30