България

Продуктов каталог

Вижте продуктовата листа на продуктите на компанията в България

Сърдечно-съдова система

Amloteron®

Амлотерон

Режим на отпускане

По лекарско предписание

Активно вещество

amlodipine

Продукти на пазара

Амлотерон 5 mg таблетки х 30, Амлотерон 10 mg таблетки х 30