България

Продуктов каталог

Вижте продуктовата листа на продуктите на компанията в България

Антинеопластични и имуномодулиращи средства

Anaromat 1 mg film-coated tablets x 30

Анаромат 1 mg филмирани таблетки x 30

Rx/OTC

Rx

Активна съставка

Anastrozole

Търговска марка, латиница

Anaromat

Търговска марка, кирилица

Анаромат

Лекарствен продукт

Film C.Tabs 1 Mg 30