България

Продуктов каталог

Вижте продуктовата листа на продуктите на компанията в България

Нервна система

Aripiprazole Teva 15 mg tablets x 30

Арипипразол Тева 15 mg таблетки x 30

Rx/OTC

Rx

Активна съставка

Aripiprazole

Търговска марка, латиница

Aripiprazole Teva

Търговска марка, кирилица

Арипипразол Тева

Лекарствен продукт

Tabs 15 Mg 30