България

Продуктов каталог

Вижте продуктовата листа на продуктите на компанията в България

Нервна система

Aritavi 30 mg gastro-resistant capsules, hard x 28

Аритави 30 mg стомашно-устойчиви капсули, твърди x 28

Rx/OTC

Rx

Активна съставка

Duloxetine

Търговска марка, латиница

Aritavi

Търговска марка, кирилица

Аритави

Лекарствен продукт

Enteric Caps 30 Mg 28