България

Продуктов каталог

Вижте продуктовата листа на продуктите на компанията в България

Нервна система

Aritavi®

Аритави®

Режим на отпускане

По лекарско предписание

Активно вещество

duloxetine

Продукти на пазара

Аритави 30 mg стомашно-устойчиви твърди капсули x 28, Аритави 60 mg стомашно-устойчиви твърди капсули x 28