България

Продуктов каталог

Вижте продуктовата листа на продуктите на компанията в България

Антинеопластични и имуномодулиращи средства

Armisarte 25 mg/ml concentrate for solution for infusion x 40 ml

Армисарте 25 mg/ml концентрат за инфузионен разтвор x 40 ml

Rx/OTC

Rx

Активна съставка

Pemetrexed

Търговска марка, латиница

Armisarte

Търговска марка, кирилица

Армисарте

Лекарствен продукт

Vial 25 Mg/Ml 1 40 Ml