България

Продуктов каталог

Вижте продуктовата листа на продуктите на компанията в България

Антинеопластични и имуномодулиращи средства

Armisarte®

Армисарте

Режим на отпускане

По лекарско предписание

Активно вещество

pemetrexed

Продукти на пазара

Армисарте 25 mg/ml концентрат за инфузионен разтвор x 20 ml, x 40 ml