България

Продуктов каталог

Вижте продуктовата листа на продуктите на компанията в България

Антинеопластични и имуномодулиращи средства

Bendamustine Actavis 2.5 mg/ml powder for concentrate for solution for infusion x 1 x 100mg

Бендамустин Актавис 2,5 mg/ml прах за концентрат за инфузионен разтвор x 1 x 100mg

Rx/OTC

Rx

Активна съставка

Bendamustine hydrochloride

Търговска марка, латиница

Bendamustine Actavis

Търговска марка, кирилица

Бендамустин Актавис

Лекарствен продукт

Vial Dry 100 Mg 1