България

Продуктов каталог

Вижте продуктовата листа на продуктите на компанията в България

Антинеопластични и имуномодулиращи средства

Bicusan 50 mg film-coated tablets x 30

Бикусан 50 mg филмирани таблетки x 30

Rx/OTC

Rx

Активна съставка

Bicalutamide

Търговска марка, латиница

Bicusan

Търговска марка, кирилица

Бикусан

Лекарствен продукт

Film C.Tab 50 Mg x 30