България

Продуктов каталог

Вижте продуктовата листа на продуктите на компанията в България

Дихателна система

Bilastine Teva

Биластин Тева

Режим на отпускане

По лекарско предписание

Активно вещество

bilastine

Продукти на пазара

Биластин Тева 20 mg таблетки 20 x 1