България

Продуктов каталог

Вижте продуктовата листа на продуктите на компанията в България

Сърдечно-съдова система

Blokbis® Cor

Блокбис Кор

Режим на отпускане

По лекарско предписание

Активно вещество

bisoprolol fumarate

Продукти на пазара

Блокбис Кор 2,5 mg таблетки x 30, Блокбис Кор 5 mg таблетки x 30