България

Продуктов каталог

Вижте продуктовата листа на продуктите на компанията в България

Антинеопластични и имуномодулиращи средства

Bortezomib Actavis 3,5 mg powder for solution for injection x 1

Бортезомиб Актавис 3,5 mg прах за инжекционен разтвор x 1

Rx/OTC

Rx

Активна съставка

Bortezomib

Търговска марка, латиница

Bortezomib Actavis

Търговска марка, кирилица

Бортезомиб Актавис

Лекарствен продукт

Vial Dry 3.5 Mg 1