България

Продуктов каталог

Вижте продуктовата листа на продуктите на компанията в България

Нервна система

Brieka®

Бриека®

Режим на отпускане

По лекарско предписание

Активно вещество

pregabalin

Продукти на пазара

Бриека 75 mg твърди капсули x 60, Бриека 150 mg твърди капсули x 60