България

Продуктов каталог

Вижте продуктовата листа на продуктите на компанията в България

Нервна система

Buprenorphin Actavis 35 micrograms/h, transdermal patch x 5

Бупренорфин Актавис 35 микрограма/час трансдермален пластир x 5

Rx/OTC

Rx

Активна съставка

Buprenorphine

Търговска марка, латиница

Buprenorphin Actavis

Търговска марка, кирилица

Бупренорфин Актавис

Лекарствен продукт

Plast. 35 Y 5