България

Продуктов каталог

Вижте продуктовата листа на продуктите на компанията в България

Нервна система

Buprenorphin Actavis®

Бупренорфин Актавис®

Режим на отпускане

По специално лекарско предписание

Активно вещество

buprenorphine

Продукти на пазара

Бупренорфин Актавис 35 микрограма/час трансдермален пластир x 5, Бупренорфин Актавис 52,5 микрограма/час трансдермален пластир x 5, Бупренорфин Актавис 70 микрограма/час трансдермален пластир x 5