България

Продуктов каталог

Вижте продуктовата листа на продуктите на компанията в България

Сърдечно-съдова система

Candesartan Actavis 8 mg tablets x 30

Кандесартан Актавис 8 mg таблетки x 30

Rx/OTC

Rx

Активна съставка

Candesartan cilexetil

Търговска марка, латиница

Candesartan Actavis

Търговска марка, кирилица

Кандесартан Актавис

Лекарствен продукт

Tabs 8 Mg 30