България

Продуктов каталог

Вижте продуктовата листа на продуктите на компанията в България

Сърдечно-съдова система

Candesartan HCT Actavis 32 mg/12,5 mg tablets x 30

Кандесартан HCT Актавис 32 mg/12,5 mg таблетки x 30

Rx/OTC

Rx

Активна съставка

Candesartan cilexetil, Hydrochlorothiazide

Търговска марка, латиница

Candesartan HCT Actavis

Търговска марка, кирилица

Кандесартан HCT Актавис

Лекарствен продукт

Tabs 12.5 32 Mg 30