България

Продуктов каталог

Вижте продуктовата листа на продуктите на компанията в България

Сърдечно-съдова система

Candesartan HCT Actavis®

Кандесартан HCT Актавис®

Режим на отпускане

По лекарско предписание

Активно вещество

candesartan cilexetil/hydrochlorothiazide

Продукти на пазара

Кандесартан HCT Актавис 8 mg/12,5 mg таблетки x 30, Кандесартан HCT Актавис 16 mg/12,5 mg таблетки x 30, Кандесартан HCT Актавис 32 mg/12,5 mg таблетки x 30, Кандесартан HCT Актавис 32 mg/25 mg таблетки x 30