България

Продуктов каталог

Вижте продуктовата листа на продуктите на компанията в България

Антинеопластични и имуномодулиращи средства

Carboplatin Actavis 10 mg/ml concentrate for solution for infusion x 1 x 15 ml

Карбоплатин Актавис 10 mg/ml концентрат за инфузионен разтвор x 1 x 15 ml

Rx/OTC

Rx

Активна съставка

Carboplatin

Търговска марка, латиница

Carboplatin Actavis

Търговска марка, кирилица

Карбоплатин Актавис

Лекарствен продукт

Conc inf x 1 x 15 ml