България

Продуктов каталог

Вижте продуктовата листа на продуктите на компанията в България

Сърдечно-съдова система

Carvilex 6,25 mg tablets x 30

Карвилекс 6,25 mg таблетки х 30

Rx/OTC

Rx

Активна съставка

Carvedilol

Търговска марка, латиница

Carvilex

Търговска марка, кирилица

Карвилекс

Лекарствен продукт

Tabs 6.25 Mg 30