България

Продуктов каталог

Вижте продуктовата листа на продуктите на компанията в България

Сърдечно-съдова система

Carvilex®

Карвилекс®

Режим на отпускане

По лекарско предписание

Активно вещество

carvedilol

Продукти на пазара

Карвилекс 6,25 mg таблетки х 30, Карвилекс 12,5 mg таблетки х 30, Карвилекс 25 mg таблетки х 30