България

Продуктов каталог

Вижте продуктовата листа на продуктите на компанията в България

Антиинфекциозни средства за системно приложение

Chlornitromycin 250 mg hard capsules x 20

Хлорнитромицин 250 mg твърди капсули x 20

Rx/OTC

Rx

Активна съставка

Chloramphenicol

Търговска марка, латиница

Chlornitromycin

Търговска марка, кирилица

Хлорнитромицин

Лекарствен продукт

Caps 250 Mg 20